Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Klub ekologické výchovy

Klub ekologické výchovy

Občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu i školy a další instituce, vzniklo v roce 1995. Patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

Organizace řeší otázky související s prohlubováním a rozšiřováním ekologického vzdělávání a výchovy v celé populaci, zejména pak dětí a mládeže ve školách. Šíří informace a zkušenosti o ekologickém vzdělávání a výchově prostřednictvím seminářů, konferencí, exkurzí, odborně metodických publikací, audiovizuálními a dalšími prostředky. Podílí se na řešení projektů zaměřených k ekologickému vzdělávání a výchově, přispívá ke zvyšování odborné a metodické připravenosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Sdružení dále připravuje odborné a metodické pomůcky pro učitele, žáky a studenty. Pořádá přednáškové cykly a kurzy zakončené osvědčením (akreditace MŠMT). Realizovalo naučnou stezku pro Prahu umístěnou ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Hostivaři. Organizuje mezinárodní výtvarné a literární soutěže, rozvíjí mezinárodní spolupráci a spolupráci s Českou komisí UNESCO. Klub ekologické výchovy je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice, a je členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, založené po Summitu Země v Rio de Janeiru, jejíž ústředí je v Ženevě.

-red-, foto © Klub ekologické výchovy

Doporučujeme

Loading...