Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Česká astronomická společnost (ČAS)

Česká astronomická společnost (ČAS)

Před více než sto lety (8. prosince 1917) bylo založeno sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o tento obor z řad veřejnosti. O vznik společnosti se zasloužil baron Artur Kraus, který o několik let dříve otevřel v Pardubicích první lidovou hvězdárnu v Čechách.
V současnosti má přes 550 členů, kteří se organizují do místních poboček nebo odborných sekcí, kolektivními členy jsou i hvězdárny, vědecké ústavy a další instituce. Hlavní náplní společnosti je podpora práce jejích členů, pořádání astronomických přednášek, exkurzí a dalších akcí. Pobočky spolupracují s místními hvězdárnami a planetárii. Pro majitele astronomických přístrojů a amatérské pozorovatele organizuje setkání spojené s odbornými přednáškami a společným pozorováním oblohy. Pro mládež organizuje Astronomickou olympiádu. ČAS vydává časopis Kosmické rozhledy a pořádá průběžnou fotografickou soutěž o astrofotografii měsíce. Angažuje se v boji proti světelnému znečištění a zapojuje se do akcí, které popularizují vědu, např. Evropská noc vědců nebo Věda v ulicích. Jedním z předsedů byl v letech 1992–1998 český astronom a astrofyzik Jiří Grygar, který byl později zvolen i čestným předsedou společnosti. V roce 1995 vznikl informační web ­Astro.cz, který přináší i online přenosy z kosmických výprav nebo rozhovory s předními vědci na aktuální astronomická témata.

foto: Mezní hvězdná velikost – setkání astronomů České astronomické společnosti spojené s pozorováním, foto © Wikimedia Commons

-red-

Doporučujeme

Loading...