Přítomní: 0 čtenářů 0 mobilní

Najdi akci

Kalendář akcí

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
otevírací doba: st–ne 10.00–18.00
číst více

09. 06. | 16.00–22.00 | Muzejní noc – tématem Muzejní noci bude nově otevřená archeologická expozice Archevita – Stopami věků. Kromě návštěvy expozice v mimořádném čase je připraven doprovodný program s workshopy.
19. 06. | 17.00 | Svátky hudby – koncert Filharmonického komorního orchestru je připraven na neděli, jako sólisté se představí Edita Keglerová – cembalo a Vlastimil Kobrle – housle. Na programu jsou skladby J. S. Bacha – koncert A dur BWV 1055 pro cembalo a smyčce a A. Vivaldiho – Čtvero ročních období v kompletním provedení.
23. – 28. 06. | Festival Léto na zámku – na konec června připravujeme festival Léto na zámku, kde budete moci v uvolněné atmosféře a příjemném prostředí zámeckého parku navštívit koncerty, divadelní a taneční představení, oslavit s námi 65 let od založení muzea a počítáme i s výborným občerstvením. A samozřejmě nezapomeneme na děti. Festival se koná v rámci Středočeského kulturního léta 2022 díky podpoře Středočeského kraje.

PROGRAM
23. 06. | 20.00 | Akrobatická taneční show The Loser(s) – Losers Cirque Company
24. 06. | 20.00 | VOICES – koncert k výročí 65 let založení muzea
25. 06. | 20.00 | Famílie – Divadlo Na Fidlovačce
26. 06. | 20.00 | Koncert N.O.H.A.
28. 06. | 20.00 | Limonádový Joe – Divadlo A. Dvořáka Příbram

PRO DĚTI
25. 06. | 14.30 | Princezna koloběžka – Liduščino divadlo
26. 06. | 14.30 | Mami, už tam budem? – divadlo Minor

ARCHEVITA – STOPAMI VĚKŮ

Multimediální archeologická expozice Archevita – stopami věků    Propojením nejmodernějších technologií s rekonstrukcemi neolitických staveb nabídne nová archeologická expozice Archevita – Stopami věků zcela mimořádný zážitek. Nejpozoruhodnější je soubor věrných rekonstrukcí pravěkých staveb, které oživují digitální projekce a hologramy.

od 22. 04. otevření nové expozice – k zahájení je připraven koncert, na kterém vystoupí představitelé našich předků, kteří se v archeologické expozici objeví. V zámeckém parku budou účinkovat Dan Bárta & Jaroslav Friedl a Václav Noid Bárta s kapelou Bek Bek Klan. Vstupenky možno zakoupit na www.archevita.cz.
Expozice je umístěna v objektu bývalé stodoly hospodářského dvora roztockého zámku, díky čemuž stojí za pozornost i stavba samotná. Architektonický projekt využil danosti historické stavby a vznikla koncepce expozičního řešení rozděleného na dvě vizuálně propojené části – v přízemí jsou umístěny rekonstrukce obydlí z různých období pravěku, galerie v patře je určena k vystavení archeologických nálezů.
Vizí hlavní autorky celé koncepce Mgr. Jany Klementové, vedoucí archeologického oddělení, bylo od samého počátku vytvořit zcela moderní a nadčasovou expozici, která vstřícným a poutavým způsobem návštěvníkům představí regionální archeologii a současný pohled na její prezentaci. Svěží pojetí se promítá již do vstupní části, kdy ven z objektu vystupuje rekonstrukce neolitického domu, který se prolíná přímo do interiéru a příchozí plynule uvede do pravěku. V přízemí je v měřítku 1:1 postaveno již zmiňovaných několik typů obydlí z různých období pravěku, výrobních a pohřebních celků, vše doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi.
Na ochozové galerii jsou představeny sbírkové předměty, doplněné modelacemi hrobů včetně videomappingu u vybraných prezentací. Samotné archeologické sbírky muzea jsou tvořeny především nálezy z výzkumů pravěkých sídlišť a pohřebišť. Expozice je strukturována podle období a začíná v neolitu (mladší doba kamenná, 5 600–4 400 př. Kr.) a končí symbolicky dobou okolo r. 1000 po Kr., tedy na sklonku raného středověku. Instalace je doplněna infokiosky s rozšířenými informacemi, hravou linkou pro dětského návštěvníka a dětským koutkem.
Díky využití současných technologií je možné celé expozici vdechnout život. Velkou zajímavostí i přínosem je jistě i skutečnost, že představiteli našich předků v různých etapách vývoje naší společnosti se staly veřejně známé osobnosti. V mladší a pozdní době kamenné se tak návštěvník potká s Ivou Pazderkovou, Annou Fialovou a Danem Bártou, v době bronzové se zase stane svědkem práce hrnčíře Václava Noida Bárty a každodenní činnosti Lucie Šteflové a zcela jistě propadne kouzlu obchodnického umu Petra Čtvrtníčka. Závěrečnou scénou se pak divák přenese do mladší doby římské, do příběhu o životě a smrti germánské aristokratky v podání Kamily Janovičové. 

Archevita – Stopami věků
Doporučujeme

Loading...