Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Novoměstská radnice

Novoměstská radnice
www.facebook.com/NRpraha VĚŽ otevřeno: út–ne 10.00–18.00 vstupné: 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč Vyhlídková věž je vysoká téměř 70 m. Po 221 schodech vystoupíte na její ochoz, kde se můžete pokochat překrásným výhledem na Prahu. V...
číst více

VĚŽ
otevřeno: út–ne 10.00–18.00
vstupné: 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

Vyhlídková věž je vysoká téměř 70 m. Po 221 schodech vystoupíte na její ochoz, kde se můžete pokochat překrásným výhledem na Prahu. V Galerii ve věži probíhají zajímavé krátkodobé výstavy | www.nrpraha.cz/vez/

STÁLÁ EXPOZICE
Historie Nového Města a Praha panoramatická   Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.
Byt věžníka | otevřeno út–ne 10.00–18.00, vstupné v ceně vstupenky na věž | www.nrpraha.cz/vez/

KAVÁRNA
Café Neustadt   Kavárna se zahrádkou na nádvoří | otevřeno denně, vstup z nádvoří NR. Informace o otevírací době a konání akcí na FB stránkách Café Neustadt | www.facebook.com/cafeneustadt

VÝSTAVY

Perspektivy   Perspektiva: Hledisko. Stanovisko. Pohled do dálky. Vyhlídky do budoucnosti. Úhel pohledu. Tím vším a mnohým dalším může perspektiva být. Společná výstava šesti mladých umělkyň (Lenky Krkavcové, Lenky Lormanové, Elišky Astlové, Pavly Šebkové, Veroniky Zívalové a Hany Šmidrkalové), jejichž cesty se protly v ateliéru Art & Design Institutu pod vedením doc. ak. mal. Romana Franty a které každému, kdo by měl chuť se dívat, chtějí nabídnout svou vlastní vizuální perspektivu. Autorky k divákovi promlouvají každá svým vlastním výtvarným jazykem, a ať už mu předkládají pohled na lidské tělo, interiér, vodní hladinu, slunce či krajinu, spojuje je hravá barevnost i hledání nových úhlů pohledu na svět | od 4. 8. do 3. 9. | Galerie ve věži, otevřeno út–ne 10.00–18.00, vstupné v souvislosti se vstupem na věž – plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

Spolu II   Společná výstava Nového sdružení pražských umělců, spolku založeného v roce 1992 Jiřím Načeradským, v obrazech, grafikách, fotografiích i plastikách, nabízí díla zastupující řadu stylů moderního, klasického i poněkud netradičního umění. Cílem expozice je, jako vždy, kromě seznámení odborné i laické veřejnosti s tvorbou členů sdružení, i obohacení kulturní nabídky v Praze | od 3. 8. do 1. 9. | Galerie v přízemí, otevřeno út–ne 10.00–18.00, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Neviditelná výstava   Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem | dlouhodobá výstava otevřena od 1. dubna 2011 | výstavní prostory II. patro NR. Otevírací doba a vstupné na www.neviditelna.cz

Stopy židovské přítomnosti v Praze 2   Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava představuje málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad a na Novoměstskou radnici se vrátila po sedmi letech v roce 2021. Autorem projektu, je dokumentarista Martin Šmok | pokladna věže, prohlídka zdarma, otevřeno út–ne 10.00–18.00, ve státní svátek pondělí 1. 5. otevřeno

Libor Kaláb – Dosud neprozkoumané   Malíř a pedagog L. Kaláb je dlouholetým členem boxerského spolku Palaestra, který v průřezu generací sdružuje mnoho osobností současné výtvarné scény. Jeho výstava obrazů a kreseb je projekcí malířské tvorby odkazující na symbolistické a mystické tendence v umění a je zároveň hledáním adekvátního vyjádření faustovské cesty k ukrytým pravdám a pramenům. Autor se snaží vést diváka pomocí skrytých a záhadných symbolů ke svému pochopení hermetismu v současné době. Zároveň je logicky ovlivněn nejen dramatickými ději kolem nás a svojí pedagogickou činností na VŠUP, ale i dlouholetým působením ve spolku Palaestra. Autorova pozoruhodná tvorba je odrazem prolnutí jeho osobního rozvoje v umění a ve sportu | od 6. do 20. 9. | Galerie v přízemí, otevřeno út–ne 10.00–18.00, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč, během EHD otevřeno denně do 20 h, vstupné jednotné 20 Kč

Kulturní mosty v Evropě / Česká a moravská šlechta po roce 1945   Výstava Spolku Adalberta Stiftera (Mnichov) vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (Praha) a Post Bellum (Praha) za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci. Přibližuje životní osudy a aktivity vybraných osobností z řad české a moravské šlechty po druhé světové válce | od 19. 9. do 19. 11. | Galerie ve věži, otevřeno út–ne 10.00–18.00, vstupné v rámci věže plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

Zednáři   Výstava s podtitulem Svobodné zednářství očima zednářů. Veliká Lóže České republiky, sdružující 28 zednářských lóží z celé země, slaví 100. výročí svého založení. Samotní zednáři se rozhodli uspořádat k tomuto výročí výstavu a seznámit vás se svojí historií i současnou činností. Výstava je dvojjazyčná, veškeré informace jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce | od 27. 9. do 26. 11. | Galerie v přízemí a suterénní prostor Novoměstské radnice, otevřeno út–ne 10.00–18.00, vstupné plné 149 Kč, snížené 80 Kč

STÁLÉ AKCE
Socha Neptuna   Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce v letech 1875–1877 sochař Bohuslav Schnirch. V roce 2014 sochu zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec | vstupní hala svateb v přízemí | otevřeno každé úterý 14.00–16.00 | vstup přes nádvoří a foyer zdarma | www.nrpraha.cz/svatby
Veronika Psotková – Betonové polštáře   Na nádvoří je možno prohlédnout si a posedět na betonových polštářích sochařky Veroniky Psotkové, které jsou zde umístěny trvale | nádvoří | otevřeno denně 8.00–23.00 | prohlídka zdarma | www.nrpraha.cz/program/

Alexandra Koláčková – Sedící postava (Sculpture Line)   Barevné sochařské dílo A. Koláčkové bylo na nádvoří nainstalováno v souvislosti s mezinárodním sochařským festivalem Sculpture Line již v roce 2020 a je na Novoměstské radnici umístěno dlouhodobě. Socha je zhotovena z vysokopálené šamotové hlíny, jde o lavičku v podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář blízké osobě v důvěrném hovoru | nádvoří | otevřeno denně 8.00–23.00 | prohlídka zdarma

KONCERTY

06. 09. | 18.00 | Koncert přátelství Itálie – Česká republika. Koncert italského orchestru Orchestra Giovanile In Arte Di Forli a českého folklórního souboru Kolíček. Italský orchestr doprovodí také hráče na akordeon, vítěze evropské „SuperStar“ v oblasti klasické hudby Martina Šulce a v italské operní árii Giovanni Bononcina Per la gloria di adorarvi studenta operního zpěvu na Gymnáziu a hudební škole hl. města Prahy Josefa Jáchyma Macka. Obě tělesa zahrají společnou skladbu v aranžmá Milana Orta Gypsy Time | Velký sál, vstupné dobrovolné, vstup volný bez rezervace

07. 09. | 19.30 | Stylové večery 2023 na Novoměstské radnici. Tóny harfy další inspirací / Mozart s vynikající harfistkou i flétnistou. Jubilejní 10. ročník hudebního cyklu se smyčcovým orchestrem Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem | Velký sál | vstupné plné 350 Kč, snížené 230 Kč | bližší info na www.harmoniapraga.cz

10. 09. | 19.30 | Písně ruských romantiků. Dvojité významné výročí jednoho z nejvýznamnějších pozdně romantických skladatelů Sergeje Rachmaninova (1873–1943) si jistě připomíná celý hudební svět. Reprezentativní výběr z jeho písňové tvorby doplněn díly dalších ruských velikánů, Petra Iljiče Čajkovského (1840–1893), jehož písně jsou u nás uváděny spíše zřídka, a Nikolaje Rimského Korsakova (1844–1908). Vystoupí Jana Hrochová – mezzosoprán, Roman Janál – baryton, Karel Košárek – klavír | Velký sál | vstupné plné 310 Kč, snížené 180 Kč (studenti a senioři, TZP, TZP/P), studenti a pedagogové uměleckých škol 100 Kč | podrobnosti na www.liedercompany.cz

19. 09. | 09.30 a 11.00 | Filharmoniště: Duo Beautiful Strings s baletkou Annou Homolou (pro děti od 0 do 3 let). Duo Beautiful Strings, 1. houslistka FOK, Monika Urbanová, a uznávaná česká harfistka, Hedvika Mousa Bacha, společně s úžasnou baletkou Annou Homolou představí svůj program Do tance. Renesanční tance, kubánská hababera, argentinské tango, barokní flamenco i český valčík. Sál pro vás otevřeme už půl hodiny před představením, abyste se stihli uvelebit. V provozu bude taky kavárna, kde si můžete dát něco dobrého. Koncert trvá přibližně 45 minut a nikdo nečeká, že vaše děti budou celou tu dobu potichu | Velký sál | vstupenky (dospělý 290, dítě 90 Kč) je možné koupit naGoOut | podrobnosti na www.filharmoniste.cz

21. 09. | 19.00 | Maok – Obě strany duše. Večer s fenomenálním slovenským hudebníkem, improvizátorem, multiinstrumentalistou, zpěvákem a skladatelem nabitý nádhernou atmosférou a hudbou, která hýčká, hladí na duši a léčí. Maok tentokrát vystoupí sám, takže si užijete nejen jeho mistrovskou improvizaci, ale i některé oblíbené skladby | Velký sál | vstupné 590 Kč | podrobnosti na www.cestainspirace.cz

25. 09. | 19.00 | 32. mezinárodní hudební festival Mladá Praha 2023. Zahajovací koncert 32. ročníku mezinárodního hudebního festivalu vážné hudby podporujícího mladé začínající umělce – instrumentalisty, pěvce, komorní soubory, dirigenty i hudební skladatele. Vystoupí Giuseppe Geraci – klarinet (I), Daniel Wiesner – klavír (CZ), Jan Petrov – violoncello (CZ), Hana Forsterová – klavír (CZ) | Velký sál | vstupné plné 200 Kč, snížené 100 Kč | podrobnosti na www.mladapraha.cz

26. 09. – 28. 12. | 19.30 | Novoměstský festival komorní hudby – NOVOFEST 2023. Několik koncertů již 13. ročníku hudebního festivalu pro milovníky komorní hudby v podání špičkových umělců | Velký sál | koncerty jsou s přestávkou, předpokládaný konec ve 21.15| vstupné plné 350 Kč, snížené (studenti, senioři a držitelé ZTP/P) 200 Kč, děti do 12 let zdarma | podrobnosti na www.novofest.cz

26. 09. | 19.30 | Zahajovací koncert festivalu NOVOFEST 2023. Bella Adamova – alt, Marek Kozák – klavír, Václav Petr – violoncello .


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE
Prohlídka s poutavým výkladem vhodná i pro děti odkryje návštěvníkům kus historie jedné z nejkrásnějších pražských národních kulturních památek. Podíváte se i do prostor, které nejsou běžně přístupné. Prohlídky se konají v předem plánovaných termínech dopoledne či při západu slunce v době od 21. 2. do 7. 11. 2023.

29. 08. | 19.00 | při západu slunce
01. 09. | 19.00 | při západu slunce
09. 09. | 10.00 | dopolední
19. 09. | 18.00 | při západu slunce

24. 09. – 26. 10. | 15.00 | Dnes provází Minor. Herci divadla Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným způsobem. Uvidíte historicky zajímavé prostory, ale klasickou prohlídku rozhodně nečekejte! Abyste se dostali do cíle, budete muset zapojit šedou kůru mozkovou... | přístupné divákům od 7 let | sraz na nádvoří. 24. a 30. 9., 1. a 22. a 26. 10. | začátek všech představení od 15 hod, vstupné děti a senioři 140 Kč, dospělí 190 Kč

Sraz na nádvoří, závazné přihlášky předem s dostatečným předstihem na vaclav.beznoska@nrpraha.cz. Bez rezervace není vstup zaručen. Informace na www.nrpraha.cz. Vstup 1 osoba 100 Kč (+ jedno dítě do 15 let zdarma). Prohlídku pro skupinu od 10 osob je možné si dohodnout i v individuálním termínu.

AKCE

01. – 03. 09. | 1. 9. v 17.00, 2. a 3. 9. v 15.00 | Bruncvík a lev. Středověký příběh hrdinství a lásky, který se poprvé objevil zhruba ve 14. století, je známý ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska. Oblíbené loutkové představení pro diváky od 7 let | Velký sál | vstupné děti a senioři 190 Kč, dospělí 290 Kč

08. 09. | 15.00–18.00 | Mariusz Kwiecień – mistrovské kursy. Slavný barytonista Mariusz Kwiecień povede opět mistrovské kursy! Rodák z Krakova a absolvent Varšavské akademie sklízel ovace ve všech předních operních domech Evropy a Severní Ameriky, včetně newyorské Metropolitní opery a londýnské Covent Garden | Velký sál | na veřejný master class je vstup volný studentům, jejich profesorům i zájemcům z řad diváků, podrobnosti na www.nachtigallartists.cz

09. – 17. 09. | EHD – Dny evropského dědictví 2023 na Novoměstské radnici. Během EHD NR nabízí slevu na výstup na věž, prohlídku několika výstav, a další zajímavý program. Téma letošního ročníku: Život v památkách | část prostor NR | věž a výstavní galerie otevřena denně, 10.00–20.00 | podrobné informace o programu a vstupném na www.nrpraha.cz

20. 09. | 18.00 | Dobré víly dětem – benefiční aukce. Organizace Dobré víly dětem je už stálicí naší neziskové sféry a již potřetí pořádá pod záštitou MČ Praha 2 na Novoměstské radnici dobročinnou aukci a opět se bude dražit pestrá škála atraktivních položek. Akci moderuje Petr Vančura | Velký sál | vstup pouze na základě pozvánky – nebude umožněn bez předchozí registrace na www.dobrevily.cz

24. 09. – 26. 10. | 15.00 | Dnes provází Minor. Herci divadla Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným způsobem. Uvidíte historicky zajímavé prostory, ale klasickou prohlídku rozhodně nečekejte! Abyste se dostali do cíle, budete muset zapojit šedou kůru mozkovou... | přístupné divákům od 7 let | sraz na nádvoří. 24. a 30. 9., 1. a 22. a 26. 10. | začátek všech představení od 15 hod, vstupné děti a senioři 140 Kč, dospělí 190 Kč

Aktuální informace a novinky: www.nrpraha.cz

Doporučujeme

Loading...