Najdi akci

Kalendář akcí

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, Klementinum

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, Klementinum
www.facebook.com/narodni.knihovn
číst více

GALERIE KLEMENTINUM
otevřeno: út–ne 10.00–18.00
vstupné: zdarma

Restaurování pokladů Národní knihovny
České republiky aneb tajemství práce restaurátora Výstava seznamuje návštěvníky s tím, co vše je potřeba učinit k trvalému uchování knih pro budoucí generace. Představeny jsou různé profese, jako např. restaurátor, konzervátor, knihař, mikrobiolog, technolog restaurování, klimatolog aj., ale i historie ochrany fondů a osobnosti, které stály u zrodu tohoto oboru. K vidění jsou používaná nářadí a specifické materiály pro restaurování a konzervaci. Na příkladu konkrétních komplexních restaurátorských zásahů na historických knihách je prezentována široká škála restaurátorských postupů | od 18. 8. do 30. 9.

PŘÍZEMÍ (vchod A)
otevřeno: po–so 9.00–19.00 (v provozní době Národní knihovny)
vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Tajemství knih   Výstava prezentuje výsledky odborného průzkumu rukopisů a tisků pomocí speciálních záznamových zařízení a světelných zdrojů i rentgenových snímků. Zaměřena je především na ukázky obrazových záznamů skrytých prvků knižní vazby nebo materiálů knih, vizualizace prostým okem neviditelných informací. Prezentovány jsou zde výstupy vybraných zobrazovacích metod aplikovaných při průzkumu knihovního fondu, které jsou zde popsány, včetně kritického zhodnocení jejich možností a omezení. Výstava je realizována jako hlavní výsledek projektu Ministerstva kultury NAKI II s názvem „Využití zobrazovacích metod pro studium skrytých informací v knihách“, který umožnil výzkumnému týmu NK ČR poznat široké možnosti neinvazivních průzkumů a dokumentace | od 2. 6. do 3. 9.

Doba plastová v knižní vazbě Výstava přibližuje návštěvníkům problematiku péče o knihy se syntetickými prvky. Jsou zde představeny ukázky využití plastů v knižní vazbě, nahrazování přírodních materiálů i obecně výroba a zpracování plastů. Značná pozornost je věnována degradačním procesům plastů, především uvolňování těkavých látek a změkčovadel, jež ohrožují fyzický stav sousedních knih | od 4. 8. do 8. 10.

Doporučujeme

Loading...