Najdi akci

Kalendář akcí

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, Klementinum

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, Klementinum
www.facebook.com/narodni.knihovn
číst více

GALERIE KLEMENTINUM
otevřeno: út–ne 10.00–18.00
vstupné: zdarma

Ošklivé rukopisy Kříže z Telče (1434–1504)   Středověké rukopisy uložené v Národní knihovně České republiky pocházejí z větší části až ze 14. a 15. století. Nejde o bohatě iluminované kodexy ze vzácného pergamenu, ale často o zběžně psané, neúhledné či dokonce „ošklivé“ papírové svazky. Výstava představí ty z nich, které prošly rukama jediného velmi aktivního písaře, Kříže z Telče. Ten opsal nebo opatřil poznámkami celkem více než 25 000 stran s různorodými texty. Jde o vzácnou sbírku, která poskytuje jedinečné svědectví o středověkém myšlení a kultuře | od 2. 2. do 19. 3.

PŘÍZEMÍ (vchod A)
otevřeno: po–so 9.00–19.00 (v provozní době Národní knihovny)
vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Písmo pro architekta   Navrhnout autorskou abecedu je úkol oblíbený a často vídaný. Toto zadání se však zásadně liší jasným vymezením a funkčním vztahem k dílu významného architekta. Vzniklá abeceda je tak typografickou etudou v pevně stanoveném rámci. Litery mohou být užity k členění obrazových publikací, katalogů, plakátů. Písmo není jen citací architektonických předloh, ale směřuje k podstatě architektonické tvorby jednotlivých osobností. Výstava představuje výběr 48 studentských plakátů. Projekt vznikl v ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace, MgA. na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU v Plzni pod vedením prof. Rostislava Vaňka a doc. Kristiny Fišerové | od 1. 1. do 7. 5.

ZASEDACÍ SÁL 1. PATRO (vchod A)

14. 02. | 17.00 | Hlaholské písemnictví v Čechách za vlády Karla IV. a Václava IV. Přednáška Václava Čermáka seznámí s písemnou produkcí skriptoria pražského benediktinského kláštera Na Slovanech a jeho vztahy k dobovému písemnictví českému i chorvatskému. Pražský benediktinský klášter Na Slovanech byl od svého založení Karlem IV. určen k pěstování slovanské bohoslužby. Přednáška se bude věnovat podobě a obsahu hlaholských liturgických textů v církevní slovanštině a důvodům vzniku hlaholských rukopisů ve staré češtině. Představeny budou stopy hlaholského písma v rukopisech českého původu (glosy a abecedáře). Výklad se bude opírat především o rukopisné prameny uložené v Národní knihovně ČR a v Knihovně Národního muzea v Praze.
Jeden z originálů, které budou k vidění na přednášce, Česká bible hlaholská (též Vyšebrodská bible), bude 15. 2. – 14. 3. vystaven jako exponát měsíce v předsálí Všeobecné studovny | vstup zdarma

Doporučujeme

Loading...