Najdi akci

Kalendář akcí

GALERIE VILLA PELLÉ

GALERIE VILLA PELLÉ
spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vstupné: 120/90 Kč – základní/snížená
číst více

VÝSTAVA
Martin Salajka – Mimikry   Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent  ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají, stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tématické instalace a kabinetu kuriozit. Kurátorem je Radek Wohlmuth. Grafickou podobu výstavy vytvořil Martin T. Pecina | od 23. 8. do 2. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ MIMIKRY
02. 10. | 18.00 | Dernisáž a komentovaná prohlídka s kurátorem a umělcem | cena 120 Kč / 90 Kč

VÝSTAVA
Pištěk & Pištěk – Dva světy  
Výstava dvou výjimečných tvůrců, kteří se poprvé v historii představí společně v rámci unikátního výstavního projektu. Umělci tvoří celý život nezávisle na sobě a jejich témata se neprolínají, přesto je zajímavým pohledem na jejich tvorbu i vědomí pouta otce a syna. Teodor Pištěk proslul jako malíř, ale věnoval se také filmu a divadlu. V počátcích nalezneme velký zájem o asambláž, jejich tvorba představuje také jeho první významný vstup na výtvarnou scénu. V 70. letech se zaměřil zejména na malbu a stal se představitelem československého hyperrealismu. Theodor Pištěk svůj tvůrčí zájem projevil také v oblasti abstraktního umění, rozvíjející geometrické tvarosloví mezi jeho díly najdeme také tvorbu instalací, objektů a reliéfů. Je známý také jako kostýmní výtvarník. Jan Pištěk zdědil po otci talent pro filmový a divadelní design, ale upřednostnil zájem o volnou tvorbu. Těžiště v jeho tvorbě spočívá v parafrázích přírody, meditativně pojaté, avšak vyjádřené hmotnou účinností barev a textury obrazu. Ve své tvorbě vyšel ze studia figurální malby a krajinomalby, ale tyto polohy rozvinul do polohy jedinečné polarity mezi iluzivností zobrazení a materiální hmotnosti obrazu | kurátoři výstavy: Martin Dostál, Petr Volf | od 18. 10. 2022 do 20. 1. 2023

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ PIŠTĚK & PIŠTĚK
30. 10. | 14.00 | Reliéf ze šuplíku. V rámci tvůrčí dílny volně navážeme na ranou tvorbu Theodora Pištěka, ve které prozkoumáme přechod z 2D na 3D prostor s použitím recyklovatelných materiálů a prvků, jež bychom už za běžné situace znovu nevyužili a kterým tak vdechneme nový život. Vedou lektorky Ateliéru Pellé | vhodné pro děti od 6 do 10 let | vedou lektorky Ateliéru Pellé | cena 120 Kč / účastník dílny | více info na dilny@villapelle.cz nebo na tel.: +420 731 793 516 | prodej vstupenek v síti GoOut nebo na pokladně Galerie Villa Pellé

ATELIÉR PELLÉ
25. 10. | 14.30–16.30 | Čtení, dílna, procházka – workshop ke knize Příběh stromu. Školou ilustrace vás tentokrát provedou studentky ateliéru ilustrace na UMPRUM Františka Iblová, Leona Krlínová a Laura Hédervári | vhodné pro děti od 6 do 10 let | cena 220 Kč / účastník dílny | více info na dilny@villapelle.cz nebo na tel.: +420 731 793 516 | prodej vstupenek v síti GoOut nebo na pokladně Galerie Villa Pellé

NEDĚLNÍ ŠKOLA UMĚNÍ HROU
Den, kdy se zrodil umělec
09. 10. | Pete Docter – „Příšerná“ animační dílna
23. 10. | Robert Rauschenberg – PopArt, koláž, asambláž, recyklace
Kurz Nedělní škola umění hrou je určen zvídavým dětem, které baví tvořit a mají rádi kreativní zábavu. Toto pololetí vás v Nedělní škole umění hrou seznámíme s deseti výjimečnými umělci a jejich příběhy, které vás vtáhnout do zábavného světa tvoření a fantazie. Každá lekce bude věnovaná jednomu umělci, který by zrovna ten den oslavil nebo oslaví své narozeniny.
Lekce probíhají v klubovně nebo v přilehlé zahradě pravidelně jednou za 14 dní o nedělích vždy od 14.00. Materiál na dílny je zajištěn. Pro děti od 6 do 12 let / max. 12 dětí | délka programu: 90 min | 10 lekcí | ena 220 Kč / účastník dílny | více info na dilny@villapelle.cz nebo na tel.: +420 731 793 516 | prodej vstupenek v síti GoOut nebo na pokladně Galerie Villa Pellé.

FRESH SENIOR
04. 10. | 16.00 | Staré stromy v zahradě – přednáška s projekcí. Přednáška Ing. Štěpána Kubíka, Ph.D. z České zemědělské univerzity o nepostradatelnosti a smysluplnosti zachování starých stromů v zahradách, respektu k historii a tradici i z pohledu ochrany a kontinuity přírodního prostředí | Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
11. 10. | 16.00 | Uměleckoprůmyslové muzeum – komentovaná prohlídka, exkurze – lektorka Mgr. Kristýna Václavů nás provede interiéry historické budovy postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze. Nahlédneme také do prostor uzavřených veřejnosti, zhlédneme výstavu o rekonstrukci muzea a podíváme se k patě točitého schodiště v muzejní věži | sraz na exkurzi je před budovou muzea, ulice 17. listopadu 2, Praha 1 v 16.00 | na tuto akci je nutná písemná rezervace na karolina@freshsenior.cz
18. 10. | 16.00 | Československé legie IV – přednáška s projekcí. Českoslovenští dobrovolníci v srbském vojsku – zvaní „srbáci“, bývají neoficiálně označováni za „čtvrtou legii“, i když své vlastní jednotky nikdy nevytvořili. Najdeme mezi nimi skutečné osobnosti československého vojenství – například vůbec prvního československého dobrovolníka Františka Kryštofa. Přednáška představí minulost srbských dobrovolníků ve třech časových a místních rovinách mezi lety 1914–1918 | Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
25. 10. | 16.00 | Šumné stopy II – přednáška s projekcí. Zveme Vás opět do noblesní společnosti. V dalším dílu cyklu nám autor a protagonista seriálu, režisér Radovan Lipus, představí svůj výběr dokumentů, tentokrát věnovaný Českému ráji, Jičínu, jeho slavnému rodákovi Karlu Paříkovi a jeho působení v Bosně | na tuto akci je nutná písemná rezervace na karolina@freshsenior.cz | Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6

Doporučujeme

Loading...