Najdi akci

Kalendář akcí

Boj o Moravu

Boj o Moravu

1017 (1005 let)
Roku 1002 jsme ztratili Moravu ve prospěch Polska knížete Boleslava Chrabrého.
Polák se v letech 1003 -1004 pokusil ovládnout i Čechy. Lid jej po krutovládě Boleslava III. vítal coby osvoboditele, ale uznání se mu nedostalo. Později byl z Čech vyhnán a na stolec usedl Jaromír (1004 -1012). Morava zůstala Boleslavu Chrabrému. Roku 1012 se vlády ujímá Oldřich, který provedl druhé vraždění Vršovců (1014), a vytáhl s vojskem na Moravu (1015). V srpnu 1017 vpadl Boleslav Chrabrý do Čech, neuspěl a v letech 1018-1019 Oldřich definitivně získal Moravu zpět.
-mf-, foto © Wikimedia Commons

.

Doporučujeme

Loading...