Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

NGP ON AIR

NGP ON AIR

NGP ON AIR | SBÍRKY

Cyklus online přednášek představí sbírky a sbírkové expozice kurátoři Národní galerie Praha. Prostřednictvím tematických celků budou reflektovat průběh roku v intencích přírodních změn, zvyků, náboženských tradic a významných historických výročí.

Umělecké dvojice v českém umění v 2. polovině 20. století

Novoročenky Josefa Berglera

Pašije a expozice v Klášteře sv. Anežky České

Jaro v Umění dlouhého století

Podoby lásky ve sbírkách NGP

Rostlinné motivy v asijském umění

Cestovatelská dobrodružství zapomenutého malíře Engelmüllera

Rok 1968 až současnost

Pitky a bitky – ze života venkovanů očima nizozemských malířů 17. století

Z Rudolfina do Mánesa. Virtuální topografická procházka výstavními síněmi první republiky

Rok 1939 v obrazech

Vánoční a zimní motivy ze sbírek NGP

Kdo stál za obrazy? Staří mistři II

Kdo stál za obrazy?

NGP ON AIR | VÝSTAVY

Pokračování pravidelných čtvrtečních online přednášek pod novým názvem NGP On Air | Výstavy. Kurátoři a edukátoři NGP, ale i hosté napříč obory, nabídnou širokou řadu témat a odborných komentářů zaměřených na aktuální výstavy konané v Národní galerii.

Ztracené klíče – Viktor Pivovarov a staří mistři

Dřevořez – cesta k modernímu obrazu

Tři kapitoly z dějin ruského neoficiálního umění

Dřevořezy Paula Gauguina

udba v době Rembrandtově

Zeptejte se kurátora – Rembrandt: Portrét člověka

Rembrandt – jak umělce vnímali mistři 19. a 20. století

Móda v době Rembrandtově

Rembrandt a kresba

After Rembrandt

Diskuze Kurt Gebauer a Zdenek Hůla

Dílo Mikuláše Medka v kontextu zahraniční umělecké scény

Rembrandt – revoluce v grafice

Edgar Allan Poe a kniha jako výtvarný objekt

Mikuláš Medek a středověk. Barva, tvar, symbol

Svět mytologie, reality a fantazie malířky Hermíny Laukotové

Rembrandt, malíř člověka

Mikuláš Medek očima jeho dcery

Mikuláš Medek a kritická reflexe jeho díla

Literární souvislosti Pivovarova díla

Ženy, které přemohly muže – Eva, Judita, Omfalé a další

Představ si nehmotné umění – stručné dějiny konceptuálního umění

Dialog o rozdvojeném logu

Andreevka, Atlanti a Bezvládná ruka – Reflexe díla Viktora Pivovarova v současném umění

Falza? Falza! | Pohled ze zákulisí

Buddha zblízka

Originály – kopie – falza (?) ve sbírce císaře Rudolfa II.

Buddha zblízka – Buddhovo učení a jeho následovníci napříč Asií

Restaurátorský pohled na originály/kopie/falza

Buddha zblízka – Cesta k nirváně

Buddhové a bódhisattvové: postavy mahájánového buddhismu

Falza českého umění 19. století

Výstava Digitální blízkost jejím kurátorem a ředitelem Sbírky moderního a současného umění Michalem Novotným

Smrtelné hříchy Jamese Ensora

Markéta Othová v diskuzi s Adélou Janíčkovou

ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an

Výstavy: MOVE: Intimita jako vzdor

Artist talk s Milenou Dopitovou

NGP ON AIR | SOUČASNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA

Série online diskuzí otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

Brutální selekce – jak dál s přeživší poválečnou architekturou?

Pandemie mění svět (architekturu)?

Jak se svět (umění) dokáže vypořádat s pandemií?

Sdílené město a pandemie?

Proměny bydlení

Kultura na posledním místě?

Mezi virtualitou a přírodou


Termíny akce:

01. 12. 2021 / 10:00 - 31. 12. 2023 / 00:00

Tagy:

v Praze
mimo Prahu
on line
Doporučujeme

Loading...